Standaard pagina

Het leven is meervoud van lef!

- Loesje

Lef hebben als levensfilosofie

Lef hebben we door een kans te grijpen die zich misschien nooit meer zou voordoen.
Pluk de dag; leef alsof elke dag je laatste is zou je levensmotto kunnen zijn. Om de mogelijkheid om 'diep te leven en al het merg uit het leven te zuigen' aan te grijpen met beide handen.

Spijt: als het je niet lukt om gehoor te geven aan de roep van 'carpe diem' zullen we in onze laatste  levensdagen misschien met spijt op ons leven terugzien en het beschouwen als een reeks paden die we niet zijn ingeslagen.

Een aantal maatschappelijke krachten hebben zich meester gemaakt van het fenomeen  'carpe diem' of 'pluk de dag'. het is gekaapt door de cultuur van het consumentisme, cultus van efficiëntie  en tijdmanagement. Dit zet ons aan tot een leven waarin bijna alles in schema's en agenda's is vastgelegd, zodat de spontaniteit van het Just do it is verworden tot een cultuur van Just plan it.

Een andere kaper is het digitale verkeer dat over ons wordt uitgestort, dat zinderende levenservaringen  vervangt door meeleven met genoegens waarvan we op beeldschermen getuige zijn en dat bijdraagt aan het ontstaan van een maatschappelijk en geestelijk klimaat dat voornamelijk gekenmerkt wordt door afleiding.

Essentiƫle interpretaties

Deze interpretaties vormen een samenhangend geheel van methoden die de mensheid door de eeuwen heen heeft ontwikkeld om 'de dag te plukken'.
1. Kansen grijpen, draait om het met beide handen aangrijpen van gelegenheden die eenmalig kunnen blijken, of het nu een carrièresprong van je leven is of de mogelijkheid om een relatie te redden.
2. Hedonisme, de dag plukken door middel van zintuiglijke geneugten, van de vrije liefde tot lekker eten.
3. Leven in het moment, het op aandachtige wijze beleven van het huidige moment door middel van methoden als meditatie. Sporten, trance en dansen horen hier ook bij.
4. Spontaniteit, we laten onze plannen en vaste routines in de steek en kiezen een wat experimentelere levenswijze. Het tv-programma 'Ik vertrek' is hier een goed voorbeeld van.
5. De politiek, het domein van het collectieve carpe diem, we gaan met z'n allen de straat op om een dictator ten val te brengen of vormen een maatschappelijk beweging tegen klimaatverandering.

Deze vijf mogelijkheden bestaan naast elkaar en behoren niet tot één bepaalde spirituele traditie of doctrine, en over het algemeen zijn we er ons niet van bewust. Soms overlappen ze elkaar, ze vormen stuk voor stuk een strategie die mensen hebben uitgevonden om minder vatbaar te zijn voor de werkelijkheid van de dood en om hun kortstondige aardse bestaan zo goed mogelijk te benutten.