Standaard pagina

Een verkeerd begrepen identiteit

Alle moeilijkheden waar mensen mee te maken hebben zijn terug te voeren op één probleem: een verkeerd begrepen identiteit. Elk probleem wordt opgelost door te zien 'Wie' het heeft. Op het niveau van het probleem zelf is het nooit op te lossen. En dat kan ook niet anders. Er bestaat geen grotere onzin, geen fundamenteler en schadelijker dwaling dan het idee dat je in wezen bent zoals je gezien wordt.

Het idee dat je een tot deze zienswijze gereduceerd menselijk wezen bent, is een ziekte die zo diep verankerd is dat ze de grondslag vormt van alle andere ziektes. Zodra deze basisziekte - een verkeerd begrepen identiteit- is genezen, valt alles precies op zijn plek.

WIE BEN IK? is de enige vraag die telt.
En  gelukkig is het de enige vraag die absoluut, zonder enige aarzeling of de minste twijfel, beantwoord kan worden.

Onze ware aard

Er zijn methoden die ons vrede en geluk beloven. We moeten onszelf verbeteren en of toenadering zoeken tot het Goddelijke, het Absolute, het Bewustzijn.

Onze ware aard is nu al perfect, en dat is ze ook altijd geweest. De uitdaging die voor ons ligt bestaat dan ook niet in het verbeteren van onszelf- te zorgen voor een beter 'ik' - maar in het stoppen met ons te identificeren met de psychologische indrukken en verkeerde overtuigingen die verhinderen dat we onszelf zien zoals we werkelijk zijn. Met andere woorden, alles wat we over het algemeen weten over ons 'ik', is in feite gebaseerd op kennis die zeer beperkt, en gefilterd is door het verstand en de zintuigen.

De term die staat voor het volledig ontwaken tot onze ware aard is 'Zelfrealisatie'. Het  Zelf is de fundamentele aard van alle wezens. Het Zelf is de basis van alles, het fundament van de persoon die identiek is met het Absolute. Wat kan ons nog meer nabij zijn dan ons Zelf?

Als je gerealiseerd bent, ben je dat wat er alleen maar is, het enige wat er altijd is geweest.

Wees wat je bent!

Realisatie ontstaat wanneer je het onware idee dat je niet gerealiseerd bent, kwijt bent geraakt. Realisatie is niet iets wat je opnieuw moet zien te verwerven.

Je bent het Zelf.
Je bent altijd en eeuwig Dat.
Er is nooit  een moment waarop het Zelf er niet is.
Het is er altijd, hier en nu.
Als Realisatie iets was dat je pas ergens in de toekomst zou kunnen verwerven, dan zoou je het net zo goed ook weer kunnen verliezen;
Dat kan geen Bevrijding zijn, want die is eeuwig.

Wees wat je bent.
Wees jezelf, meer niet.