Ken jezelf door je denkbeelden

We zijn onbekenden voor onszelf, wij mensen van de kennis,we kennen onszelf niet: dat heeft zijn reden. We hebben nooit naar onszelf gezocht - hoe zou het dan mogelijk zijn dat we op een dag onszelf vonden?

- Friedrich Nietzsche, De genealogie van de moraal

Het leven is niet wachten tot de buien overtrekken, het is leren hoe je in de regen kunt dansen.

- Seneca

Epicurus zei dat er overal plezier te vinden is, maar dat ging over redelijk genot, genot in gematigdheid, niet in overdaad. Volgens hem kunnen we alleen gelukkig worden als we verstandig, rechtvaardig en oprecht zijn.

Vrijheid wordt beperkt door ethiek, moraal, verantwoordelijkheid en respect voor de aarde, anders is vrijheid destructief en egoïstisch. Begrensde vrijheid, een gezonde vrijheid die geen genot zoekt ten nadele van anderen, van de planeet en de toekomst.

Het bewust onderkennen van de diepste verlangens van je hart wordt in de leer van de Boeddha wijze eerzucht genoemd. Die van jou kan zijn dat je je spiritueel wilt ontplooien, of dat je vollediger liefhebt, de waarheid leert kennen, rust vindt. Welke smaak het ook heeft: beseffen wat je drijft geeft energie en sturing aan je oefeningen. Het belangrijkste is dat je je herinnert wat het belangrijkste is.

Woon zo dicht mogelijk bij het kanaal

waardoor uw leven stroomt.'

- Henry David Thoreau