Startpagina

Het vijfde paradigma

'De evolutie van bewustzijn is het hoofdmotief van het aardse bestaan.
De evolutionaire werking van de Natuur is een tweeledig proces: een evolutie van vormen en een evolutie van de  ziel'.
Sri Aurobindo

Het evolutiepad van de mensheid heeft vier grote paradigma's gekend: het Animisme, het Polytheïsme, het Monotheïsme en het wetenschappelijk Materialisme. Onze huidige tijd is rijp voor een nieuw basisparadigma. We zijn aangekomen op een evolutionair omslagpunt.
Elk paradigma moet drie existentiële vragen beantwoorden:
1. Hoe zijn we hier gekomen?
2. Waarom zijn we hier?
3. Hoe maken we er het beste van nu we hier zijn?

 

Een nieuw verhaal

Er is behoefte aan een nieuw verhaal. De oude verhalen houden ons machteloos, uitgeleverd aan de genade. Het motto is evolueren of uitsterven. Elke evolutie is de progressie van een toegenomen besef en inzicht.
De strijd die ons wacht is geen oorlog tegen een buitenlandse veroveraar, maar een gevecht tegen onze innerlijke bewuste en onbewuste beperkingen.
Natuurlijk menselijk gedrag is het resultaat van een geprogrammeerde ontwikkeling.
Welke overtuigingen slikken we? Wat zijn de gevolgen van geprogrammeerd zijn tot machteloosheid?
De gevolgen zijn dat we afhankelijk zijn van anderen om in leven te blijven vooral op gebieden  van spiritualiteit en gezondheid.