Startpagina

Sofrologie; grenzen verleggen door bewustwording.

Het woord sofrologie werd bedacht door de Spaanse psychiater Dr Alfonso Caycedo. Het is een nieuwe term die is samengesteld uit drie Griekse woorden:SOS is harmonie, FREN is geest, en LOGOS is wetenschap.
So-fro-lo-gie kun je bijna niet letterlijk vertalen maar het komt neer op de studie van het bewustzin, en van de rust in je geest. Sofrologie is de naam voor de school waar alle onderzoeken van het bewustzijn zijn gebeurd.
Caycediaanse Sofrologie is de wettelijk beschermde term voor de dynamische oefenmethode  om je bewustzijn te ontwikkelen. Sofrologie is ontstaan uit de psychiatrie. De technieken die op basis daarvan werden ontwikkeld waren niet alleen nuttig voor psychisch zieke mensen maar ook voor hun naasten. Want als iemand langdurig ziek is, kan dat ook de gezondheid van heel het gezin ondermijnen. Al wie ooit te maken kreeg met traumatische gebeurtenissen binnen het gezin weet dat elk individu daardoor onder druk staat of zelf ook ziek kan worden. Sofrologie  kan de patiënt begeleiden, maar ook de omgeving opvangen om niet mee onderuit te gaan.

Fenomenologische denkwijze

Sofrologie maakt gebruik van de fenomenologische denkwijze , een filosofische  richting uit de eerste  helft van de twingtigste eeuw. De fenomelogie streeft ernaar de dingen  te laten  zijn zoals  ze zijn en terug naar de essentie te gaan.  In sofrologie gebruiken we deze manier  van denken om weer naar de essentie van het leven te gaan, een leven met een basiscomfort zonder klachten. Om dit te bereiken moet je:

1. Ophouden met steeds in te gaan op de symptomen. Die  zijn slechts een gevolg van allerlei spanningen. Je moet er  geen verklaring voor problemen vinden want die is er niet altijd. Je mag bijvoorbeeld niet gaan zoeken  waar pijnsignalen vandaan komen en ze zeker  niet veroordelen. het enige wat je doet is vaststellen dat ze er zijn.

2. Het denken stopzetten. Als je het rationele nuiten kunt houden, kom je bij de diepere gewaarwordingen. Dan pas kun je je volledig richten naar de fenomenen en ze bewust waarnemen. De bedoeling hievan is in contact te komen met alles wat je voelt tijdens en vooral ook na de oefeningen.

3. Geconcentreerd blijven op de beleving van je lichaam en in de diepte gaan zonder je vragen te stellen over wat je voelt. Daar in je bewustzijn zit alle kennis die je nodig hebt om te genezen. Als je de rest erbuiten laat en alleen gefocust blijft op je eigen krachten, duikt de oplossing vanzelf op.

In sofrologie leer je je alleen bezig houden met wat er echt is.  Dat is alles wat je beleeft zonder er je eigen interpretatie aan toe te voegen. Je leert gewoon vaststellen wat je ziet, wat je hoort, dus wat je ervaart. Door jezelf niet voortdurend vragen te stellen wordt het in je hoofd een stuk rustiger . Je gaat de zaken steeds minder beredeneren. Je wordt je bewuster van wat er is en niet van wat jij denkt dat er is. Wat je ervaart kun je niet eens bedenken. Dat moet je gewoon laten  opkomen in je bewustzijn. Het is belangrijk dat je ophoudt met alles te willen verklaren. Sta open voor de signalen van je lichaam waarvan je de inhoud wil leren kennen. Dat wijst erop dat je in contact komt met je gevoelens. Door er even stil bij te staan kom je te weten welke je persoonlijke verlangens zijn. Want dat is de kacht van je bewustzijn: het integreert alles, het neemt alles op wat jij ervaart en zendt jou alle wijsheid  door die je nodig hebt om de juiste beslissingen te nemen.