Startpagina

Bezieling

'Ieder mens heeft de roeping iemand te zijn,
maar hij moet ervan doordrongen zijn dat hij 
om zijn roeping te vervullen slechts één persoon kan zijn: zichzelf'.

Thomas Merton