Startpagina

Levenslessen van de geschiedenis

Hoe moeten we leven? We zoeken inspiratie in de geschiedenis die gebaseerd zijn op werkelijke levenservaringen. Hoe keek men naar zaken als werk,tijd,liefde,creativiteit en empathie, de levensvraagstukken in het dagelijks bestaan.
Lifestylefilosofen zien empathie als de sleutel tot persoonlijk welzijn. Om andere mensen geven draagt bij aan je eigen geluk. Volgens anderen lijdt onze maatschappij aan een tekort aan empathie. Doen we echt ons best om ons in te leven in onze alledaagse werkelijkheid?
Ons medeleven met het leed van anderen komt voort uit ons voorstellings- en inlevingsvermogen. Als we in gedachten van plaats wisselen met degene die lijdt. Hoe kunnen we ons inlevingsvermogen zodanig ontwikkelen dat onze persoonlijke horizon verbreedt en een verrijking vormt voor de levenskunst.

We leven in afgescheiden werelden. We vormen meningen aan de hand van geruchten of stereotiepe voorstellingen in de media.Er is moed voor nodig om gesprekken aan te gaan dieverder gaan dan het alledaagse gekeuvel.

Werk

Het werk dat we doen werd lang bepaald door het lot of de omstandigheden. Van dit lot en daarmee van de onontkoombaarheid  zijn we langzaam gekomen in een situatie waarin we een zekere mate van vrijheid en keuze hebben in het soort werk dat we doen. De arbeidsdeling zien we als een geestdodende nalatenschap van de industriële geschiedenis. De baan voor het leven heeft plaats gemaakt voor flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Er zijn gelijke kansen en het onderwijs is in principe toegankelijk voor iedereen. Er is een beloning mogelijk op grond van vaardigheden of aanleg.
Als gevolg van de materiële welvaart zijn de basisbehoefte van veel mensen vervuld. We zoeken nu naar werk waarmee niet alleen de hypotheek kan worden afgelost maar dat ook de ziel verrijkt.

We willen dat onze carrière onze horizon verbreedt, onze idealen weerspiegelt, de gelegenheid biedt nieuwe dingen te leren, onze nieuwsgierigheid prikkelt, en voorziet in onze behoefte aan vriendschap of zelfs liefde.

Werk en 'vrije' tijd.
Werk neemt steed meer van onze tijd in beslag en dat betekent dat als we geen voldoening uit ons werk halen, er maar weinig uren per dag overblijven om van het leven te 'genieten'.
We zoekn zin en motivatie in het verdienen van geld. Werk is dan een middel om een doel te bereiken in plaats van iets wat op zichzelf de moeite waard is: de eentonigheid en spanningen van onze baan nemen we op de koop toe. 
Met geld, zo is de gedachte, hoeven niet alleen maar rekeningen te worden betaald, maar kunnen we ook levenskwaliteit kopen. Bezit van een enorm kapitaal is zelden een manier om persoonlijke voldoening te vinden.
Welke aspecten van een zinvolle bezigheid hebben mensen altijd het meest gemotiveerd? In de geschiedenis van de arbeid springen er vier uit: het besef dat ze zich laten leiden door hun morele waarden, dat ze respect verdienen, dat ze zinnige doelen najagen en dat ze hun talenten ten volle benutten.
Al die aspecten kunnen ons bevrijden uit de sleur waarmee de arbeidsdelingons heeft opgezadeld. door te bedenken welk ervan ons het meest aanspreekt, zullen we ons gemakkelijker een weg banen door het oerwoud van de beroepsmogelijkheden.