Startpagina

Spirituele filosofie

De uitsluiting en de verwaarlozing van de spirituele ontwikkeling kan gezien worden als een vorm van ontworteling van de westerse cultuur.Om de ontwikkeling van de ziel te bevorderen, zijn zowel kennisvan en inzicht in spiritualiteit alsook mystieke ervaring noodzakelijk. Een belangrijke bron voor het opdoen van die kennis en ervaring zijn de zogenoemde 'mystieke oerteksten'. Bijvoorbeeld: de Bhagavad Gita, de dialogen van Plato, het Nieuwe Testament (Evangelies). Deze mystieke teksten bieden een referentiekader om universele wijsheid aangaande de ontwikkeling van de ziel te vinden.

Het werk van de Franse filosofe Simone Weil biedt een intuïtieve methode van onderzoek.

De ontwikkeling van de ziel kent verschillende fases.
De overgang van een ik-gerichtheid naar het perspectief van de werkelijkheid als zodanig is zo een fase.
Het 'hier en nu' wordt niet langer gezien en ervaren vanuit het gezichtspunt van het 'ik', maar vanuit het perspectief van het geheel.

Alles over niets

Fiilm over nondualiteit

www.allesoverniets.nl

www.nondualiteit.nu

 

Dualiteit

Onze strijd is gebaseerd op dualiteit. Je ziel bestaat uit tegengestelde paren en het doel in het leven is om deze in balans te leren houden: mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, vreugde en verdriet, geluk en lijden.
Je wordt gedwongen een kant te kiezen en wordt dan door de tegenpartij aangevallen als gepassioneerde liefde in haat blijkt te veranderen of je goede bedoelingen verworpen worden.
Als je besluit om niet te kiezen, zal de verwarring het over nemen en je verlamd en machteloos achterlaten.
Het wordt tijd voor een nieuwe kijk op dualiteit.

We hebben allemaal positieve en negatieve gevoelens. Negatief is een waardeoordeel en gebaseerd op ongemak. Leer om je ongemakkelijke gevoelens als belangrijke boodschappers te accepteren. In het evenwicht van ware, constructieve expressie zal je harmonie vinden.

Harmonie is gebaseerd op eigenliefde en aanvaarding. Totale acceptatie en een gevoel van eigenwaarde maken dat  zelfs de meest gekwelde ziel zijn pijn- en angstgevoelens kan loslaten. Denk aan een moment dat je innerlijke pijn meer dan onverdraaglijk was. Als je bang bent om vrijuit te spreken en de waarheid te zeggen, dan ben je bezig gevoelens te ontkennen.

Ben je bang dat je niet meer aardig gevonden wordt als je de waarheid vertelt?
Word je dan gekwetst?
Wanneer je meent dat je gevoelens slecht of verkeerd zijn en ze daarom achterhoudt, dan bouw je een druk op die los moet komen.

Eigenliefde
Stap één is om te willen ervaren hoe het voelt om jezelf te zijn.( Dit onderzoek moet je trouwens niet gaan doen als je in een crisis verkeert, dan kan dit teveel zijn.)
Probeer niet te verstijven of je aardig voor te doen terwijl je juist angst voelt bij de confrontatie met je gevoelens.
Het is ook niet aan te raden om negatief te reageren door te klagen, te gaan muggeziften, kritiek te hebben en iedereen om je heen net zo ellendig te maken als jij je voelt; Houd moed, de confrontatie met je angsten gaat voorbij en de beloning is groots.

Ontkenning veroorzaakt een splitsing in je bewustzijn doordat delen van jezelf worden weggeduwd en niet tot het bewustzijn toegelaten. Neem je voor deze ontkenning op te heffen en aanvaard deze onaanvaardbare delen die je emotionele bagage zijn geworden.
Er zullen onplezierige kanten naar boven komen in de vorm van onplezierige reflecties van jezelf in het gedrag van anderen. Als je crisis en pijn kunt zien als een kans om te veranderen, dan is je werk nu begonnen.

De pijn uit het verleden die je licham vasthoudt, kan zich als een ziekte  manifesteren, je emoties houden negatieve gevoelens vast die als problemen, angst en gedragstoornissen naar buiten komen; je hart houdt de verloren liefde vast die eenzaamheid veroorzaakt, en je geest bevat onbegrip, oordelen en overtuigingen.

Allemaal ongewilde emoties opgesloten in jezelf.
Heel jezelf, open je hart.

Definitie van spiritualiteit

Spiritualiteit is te definiëren als zien wat er is - als niet meer zoekn naar emotionele zekerheid. Religieus geloof kan worden beschouwd als een poging om je leven een diepere betekenis te geven en het in te bedden in een positieve metacontext- het is de diep menselijke poging om zich eindelijk thuis te voelen.