Startpagina

Botsende wereldbeelden

Wetenschap versus spiritualiteit.

Grote woorden over de beschaving.

Intellectuelen willen de rauwe werkelijkheid waarin ze leven niet onder ogen zien.
Wat is er over van de beschaving?
Geestelijke armoede in Noord-Europa is vaak schrijnender dan de ergste fysieke armoede.

Waarom leef je je leven zoals je doet!
Als je daarop wijst, het ontstaan van een onderklasse door middel van slecht onderwijs, dan is dat niet reactionair (rechts/links), het is de werkelijkheid.
Waarom voelen mensen zich daardoor onprettig? Dat is sentimentaliteit.
Mensen willen blijven geloven dat alle problemen komen van de autoriteiten.
Gedrag (grove taal,pesten, drankgebruik,junk etc) alles gaat men gewoon vinden.

Geweld ontstaat nu niet door gebrek aan materiële welvaart maar omdat levens leeg en doelloos zijn. De verzorgingsstaat houdt mensen als huisdieren in leven.
Verveling bestrijdt je in grote hoeveelheden drank en drugs.

Ondertussen zijn de intellectuelen bezeten geraakt van het idee om cultuurschatten te vernietigen of te deconstrueren. Daarmee is de standaard voor beschaving waaraan de onderklasse zich kan optrekken verdwenen. Het ontbreken doet volgens politiek correcte opvatting iets goeds: niemand kan meer tekort schieten.

Het politiek correcte dogma luidt dat alle culturen gelijkwaardig zijn en dat het niet uitmaakt of je je leven wijdt aan criminaliteit of iets anders .Iets destructiefs doen is beter dan proberen een burgerlijk bestaan te leiden, want taboes doorbreken is altijd goed. (sommige taboes zijn zo gek nog niet).

Het verwijt aan intellectuelen; ze zijn zonder na te denken over de konsekwenties voor de samenleving bezig zich te verzetten tegen alles wat we uit het verleden geerfd hebben. Dit is het verraad van de intellectuelen.

De vrije wil is niet meetbaar. Ook niet meegenomen is het rijtje onderzoeksgegevens door sociale wetenschappers:

- daders profileren zich als slachtoffers. Het mes ging erin dokter, zeggen criminelen.
- de mens is niet van nature geneigd tot het goede.
- we moeten zuinig zijn op onze beschaving zonder dat is er alleen leegte.

De derde verdedigingslinie: 'Wat maakt het überhaupt uit?