Startpagina

Levensecht

'Wat echt tot ons spirituele pad behoort is dat wat ons tot leven wekt. Als muziek maken ons tot leven wekt, als het conversatie is..... we moeten afgaan op wat ons tot leven wekt.' Wanneer ons hart is bevrijd van vastklampen, floreren moed en schoonheid.
Leven betekent dat je elk moment van de dag aan het leven geeft. Doe je dagelijkse dingen. Neem nota van de gaven van de natuurlijke wereld; zonlicht, regen, het bloed in je aderen.
Mensen werken samen, houden zich aan regels en voeren gesprekken en door middel van daden voegen ze levensenergie toe aan de stroom van het geheel.

De orde van onze ziel.

'De mens is wat hij van zichzelf maakt'.
J.P. Sartre.

De mens besaat uit geest, ziel en lichaam.
Wat verstaan we onder ziel in de verschillende disciplines?

De ziel in de filosofie.
De ziel is in de filosofie de meest gebruikte betekenis de 'niet-materiële', spirituele component van mens en dier.

De ziel in de filosofie.
De term ziel wordt in de verschillende religies anders geïnterpreteerd, vaak als het ondeelbaar en onsterfelijk deel van de mens, diens essentie.

De ziel in het animisme.
Bij animisme wordt geloofd dat alle dingen, niet alleen mensen bezield zijn. Ook stenen, planten en huizen.

De ziel in de psychologie.
In de psychologie wordt dat deel van de mens  aangeduid met het 'onbewuste' of het 'onderbewustzijn'.  

De ziel en de geest in het Christendom.
In het Christendom wordt de geest ook van de ziel gescheiden. De geest kent functies als 'intuïtie', 'geweten' en 'godsbewustzijn'. De ziel kent functies als 'voelen', willen' en 'denken'.

De ziel is de persoonlijkheid van de mens. De ziel maakt een  persoon tot wat hij is, zijn karakter. Het lichaam is als het ware het tijdelijk omhulsel om te kunnen functioneren in de natuurlijke wereld. Het lichaam kan niet zonder de ziel functioneren, omdat de ziel de ware persoon is die in het lichaam huist.
De ziel heeft het lichaam nodig om te zien, horen, ruiken, proeven en spreken;om tot kennis van de buitenwereld te komen. Door het contact tussen lichaam en geest is de ziel gevormd. Dieren en planten hebben geen geest, en kunnen dus geen contact met God hebben, die Geest is.

Etymologie.
Het woord ziel gaat etymologisch terug op woorden die adem(en), lucht, wind, ruiken e.d. betekenen.
Grieks: het woord psyche( ziel) betekent evenals pneuma (geest) wind of lucht (waaien).
Latijn: de woorden anima (ziel) en animus ( geest) betekenen wind, spiritus (geest) adem.

 

 

 

De ziel; je spirituele lichaam.

Net als God is de ziel onzichtbaar en ververwijderd van de alledaagse dingen.
Houdt je ziel je gezond?
Helpt ze je bij het nemen van beslissingen of het oplossen van een crisis?
Een functieomschrijving van de ziel is er niet.

Welke behoefte vervult de ziel?
Het belangrijkste wat je ziel doet: ze verbindt je met God.
Hoe werkt deze spirituele kracht?

Ze kan niet rechtstreeks naar ons toe stromen zonder ons te beschadigen. Ze moet eerst getransformeerd en aangepast worden aan het menselijk leven. De ziel vervult deze functie.

Deze omschrijving staat of valt met het bestaan van God,zou je denken, maar dat is niet per se zo. We hoeven geen geloof aan te hangen om te weten dat het universum een bijna onuitputtelijke hoeveelheid energie herbergt.
De natuur heeft een manier gevonden om de hitte te verminderen ten behoeve van het leven op deze planeet. Ze heeft ervoor gezorgd dat de zwaartekracht minder effect heeft, prcies genoeg om het menselijk lichaam bijeen te houden. alleen als de krachten van het universum drastisch worden teruggebracht zijn ze voor de mens te hanteren.

In dit licht kan God misschien worden beschouwd als een universele kracht die ook in intensiteit teruggebracht moet worden. Het begrip kracht heeft betrekking op de materiële werkelijkheid.

Als we aan God denken, gebruiken we begrippen als liefde, mededogen, waarheid, intelligentie en creativiteit. Alle spirituele tradities erkennen deze kwaliteiten. Mensen hebben eigenschappen zoals liefde, mededogen en intelligentie en deze eigenschappen zijn ook zichtbaar bij andere levende wezens.

De hogere werkelijkheid waar liefde en mededogen onvoorwaardelijk worden, waar intelligentie zich ver genoeg uitstrekt om het universum te beheersen en waar creativiteit het universum kan laten ontstaan.

De wetenschap erkent geen hogere werkelijkheid, als je verder kijkt dan het menselijk brein kom je in een onzichtbaar gebied.

Heeft de regen een vader?
Hoe kreeg een atoom zijn intelligentie?

De ziel moet ons voorbij de hindernissen brengen die het materialisme heeft opgeworpen.

Daarom de vraag; kan de ziel in kaart gebracht worden, ook al is ze onzichtbaar!

Ziel en ontwikkeling

Iedereen heeft een ziel maar hoe ontwikkel je je ziel?
Iedere goede filosoof of therapeut maakt de ziel vrij. Wil hij echter geloofwaardig zijn dan moet hij beginnen met de onwikkeling en bevrijding van zijn eigen ziel.
Je kunt lijden aan een overgevoelige ziel. Je eigenwaarde en  kwetsbaarheid worden aangevallen en bedreigd.
Wie ben je echt?
Het diepste zijnsnivo bezielt je.
Hoe kun je jezelf vernieuwen?
Spiritualiteit is bezieling, een aanvoelen waar de energie zit.

Loslaten houdt je vitaal, vernieuwing volgt. Het onderbewuste gaat het geloven. Manifestatie volgt. Er zijn broncodes, een kracht in jezelf en een suprabewustzijn. Maak er gebruik van.

Hoe bouw je een identiteit op?
In een religieuze constructie hiervan wordt wie je bent niet bepaald door de vele rollen maar door de unieke relatie die je als individuele ziel onderhoudt met God. Een identiteit die wordt ontleend aan werken en prestaties is per definitie voorwaardelijk. Het tegendeel van Uniciteit is voorwaardelijkheid. De hoop gezien en gehoord te worden is groot; Het oog van de camera in plaats van het oog van God.

De mens is een ziel die woont in een aardse tempel, het lichaam. Tussen de ziel en de realiteit die we hier op aarde ervaren, bevinden zich verschillende lagen en filters. Zo is daar , onze geest- die bepaalt wat we geloven, denken en voelen, onze hersenen- veel van ons gedrag is vastgelegd in ons zenuwstelsel en dat resulteert in automatisch handelen en tot slot onze zintuigen.

'Ken u zelf'
Als je mensen hoort zeggen dat ze hulp nodig hebben vanwege al hun zorgen, weet dan wat zij in werkelijkheid nodig hebben, inzicht is, namelijk inzicht in wie zij zijn.
Je zekerheid is je vermogen om je te verbinden met de kosmische macht die alle dingen creëert. Ieder mens wordt geregeerd door de wet van zijn of haar eigen bewustzijn. Kies daarom je eigen  gedachten met zorg. De heelheid van het menselijk leven omvat lichaam en geest als één geheel. Gevoelens, passie, intuïtie en verbeelding doen ertoe.

Bewustzijn kan een krachtige invloed uitoefenen op de stoffelijke werkelijkheid. Bewust-zijn creëert de werkelijkheid. Bewustzijn is het elementaire gegeven van ons bestaan, dat we altijd bij ons dragen. Om iets te kunnen doen nadenken, dromen, creëren, waarnemen moeten we bewust zijn. 
Om jezelf te creëeren moet je in beweging komen en nieuwe kennis en nieuwe ervaringen opdoen om een voller en rijker leven te krijgen;

 

Zielspatroon

Het zielspatroon - de 'soulprint'- is de essentie van wie je bent, en je wordt geroepen om je eigen bestemming te vinden en weer tot uitdrukking te brengen. Daarvoor ga je op zoek naar de dromen uit je jeugd. De zoektocht gaat over een lang en kronkelig pad met omwegen en valkuilen, die allemaal nodig zijn om je eigen verhaal terug te vinden. Naar mate je dichter bij je eigen zielspatroon komt- en dus eigenlijk je individualiteit vormgeeft- zul je meer met de wereld en anderen verbonden raken, en je juist universeler voelen. Hoe meer je je eigenheid verwezenlijkt, hoe meer je deel wordt van een groter geheel.

Levenshouding
Een levenshouding of levensfilosofie  brengen vaak doelen met zich mee die bepalend zijn voor de manier waarop je leeft. Een levenshouding is niet alleen een abstract hoger doel, maar een bewuste houding in het dagelijks leven. De meeste kans biedt een doel dat zich leent om een heel leven geestelijke energie in te steken. Deze bezigheden zijn zo gelaagd en vragen zoveel van je persoon dat je er jarenlang doelen in kunt nastreven. 
Je kunt jezelf voortdurend verbeteren, nog meer bijleren, genieten van het resultaat, weer doelen verleggen enzovoort.